Αρχική Για μας Επικοινωνία

Κεφ. 13 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) - Ενότητα 2

Κεφ. 13 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ) - Ενότητα 2
Στο πέμπτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (ΙΙ)", θα μάθουμε να προσθέτουμε και να

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2

Κεφ. 12 - Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και < - Ενότητα 2
Στο τέταρτο κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση αριθμών – Τα σύμβολα =, > και <", θα μάθουμε με ποια σειρά να γράφουμε τους

Κεφ. 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) - Ενότητα 2

Κεφ. 11 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ) - Ενότητα 2
Στο τρίτο κεφάλαιο, της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (ΙΙ)", θα μάθουμε πως να μετράμε και να προσθέτουμε,

Κεφ. 10 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) - Ενότητα 2

Κεφ. 10 - Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι) - Ενότητα 2
Στο δεύτερο κεφάλαιο, της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Oι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)", θα μάθουμε πως να μετράμε και να προσθέτουμε,

Κεφ. 9 - Σύγκριση μεγεθών - Ενότητα 2

Κεφ. 9 - Σύγκριση μεγεθών - Ενότητα 2
Στο ένατο κεφάλαιο, το πρώτο της δεύτερης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση μεγεθών", θα μάθουμε πως να συγκρίνουμε τα αντικείμενα που υπάρχουν

Κεφ. 7 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι) - Ενότητα 1

Κεφ. 7 - Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι) - Ενότητα 1
Στο έβδομο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (Ι)", θα μάθουμε πως να προσθέτουμε και

Κεφ. 6 - Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II) - Ενότητα 1

Κεφ. 6 - Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II) - Ενότητα 1
Στο έκτο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (II)", θα συνεχίσουμε την εκμάθηση των

Κεφ. 5 - Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι) - Ενότητα 1

Κεφ. 5 - Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι) - Ενότητα 1
Στο πέμπτο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή των αριθμών (Ι)", θα μάθουμε πως να κάνουμε προφορική

Κεφ. 4 - Oι αριθμοί από το 1 έως το 5 - Ενότητα 1

Κεφ. 4 - Oι αριθμοί από το 1 έως το 5 - Ενότητα 1
Στο τέταρτο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Oι αριθμοί από το 1 έως το 5", θα μάθουμε περισσότερα πράγματα, για τους πρώτους πέντε

Κεφ. 3 - Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων - Ενότητα 1

Κεφ. 3 - Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων - Ενότητα 1
Στο τρίτο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Σύγκριση και εκτίμηση ποσοτήτων", θα μάθουμε πως να συγκρίνουμε δυο πράγματα και να

Κεφ. 2 - Γεωμετρικά σχήματα - Ενότητα 1

Κεφ. 2 - Γεωμετρικά σχήματα - Ενότητα 1
Στο δεύτερο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Γεωμετρικά σχήματα", θα μάθουμε τις λέξεις, τα ονόματα που περιγράφουν τα γεωμετρικά

Κεφ. 1 - Προσανατολισμός στον χώρο - Ενότητα 1

Κεφ. 1. Προσανατολισμός στον χώρο - Ενότητα 1
Στο πρώτο κεφάλαιο, της πρώτης ενότητας, του βιβλίου των Μαθηματικών της Α' Δημοτικού, με τίτλο "Προσανατολισμός στον χώρο", θα μάθουμε να προσανατολιζόμαστε στον χώρο με

Εισαγωγή - Μαθηματικά Α' Δημοτικού - Ενότητα 1

 Εισαγωγή - Μαθηματικά Α' Δημοτικού
Καλώς ήρθατε καλά μου παιδιά στον «Ψηφιακό Δάσκαλο».
Ξεκινάμε τα βιντεομαθήματα των Μαθηματικών της Α' τάξης του Δημοτικού, και πάμε να γνωρίσουμε τα βιβλία που θα μας

Γλωσσάριο Ιστορίας Γ' Δημοτικού

Γλωσσάριο Ιστορίας Γ' Δημοτικού
Όλες οι «άγνωστες» λέξεις, που υπάρχουν στο βιβλίο της ιστορίας της τρίτης δημοτικού, με την ερμηνεία τους, τοποθετημένες με αλφαβητική σειρά.

Επαναληπτικό μάθημα ιστορίας για τις ενότητες 9, 10 (Τετράδιο Εργασιών)

Επαναληπτικό μάθημα ιστορίας για τις ενότητες 9, 10 (Τετράδιο Εργασιών)
Με αυτό το επαναληπτικό μάθημα, ολοκληρώνεται η ένατη και η δέκατη ενότητα, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, όπου μάθαμε για το δεύτερο μεγάλο πολιτισμό της «εποχής του

Η τέχνη των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Η τέχνη των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Στο έκτο μάθημα, του δέκατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η τέχνη των Μυκηναίων", θα μάθουμε για τα έργα που ζωγράφιζαν, τη θεματολογία τους, τα αγγεία που

Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Στο πέμπτο μάθημα, του δέκατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων", θα μάθουμε για τους θεούς που λάτρευαν, καθώς και

Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Στο τέταρτο μάθημα, του δέκατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η καθημερινή ζωή των Μυκηναίων", θα μάθουμε για τα προϊόντα που εμπορεύονταν οι

Η ακρόπολη των Μυκηνών - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Η ακρόπολη των Μυκηνών - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Στο τρίτο μάθημα, του δέκατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η ακρόπολη των Μυκηνών", θα μάθουμε πως ήταν δομημένη η πιο σπουδαία πόλη, που ήταν το

Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός

Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες - Ενότητα 10 - Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός
Στο πρώτο μάθημα, του δέκατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες", θα μάθουμε για τους Αχαιούς και πως, αφού εγκαταστάθηκαν στην

Η τέχνη των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός

Η τέχνη των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός
Στο πέμπτο μάθημα, του ένατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η τέχνη των Μινωιτών", θα μάθουμε για τις τέχνες που αναπτύχθηκαν στην Κρήτη των

Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός

Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός
Στο τέταρτο μάθημα, του ένατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η θρησκεία και η γραφή των Μινωιτών", θα μάθουμε για την λατρεία των Μινωιτών στη

Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός

Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός
Στο τρίτο μάθημα, του ένατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η καθημερινή ζωή των Μινωιτών", θα μάθουμε για την καθημερινότητα των Μινωιτών, τα σπίτια τους, τα

Το ανάκτορο της Κνωσού - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός

Το ανάκτορο της Κνωσού - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός
Στο δεύτερο μάθημα, του ένατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Το ανάκτορο της Κνωσού", θα μάθουμε για το έργο του μυθικού Αθηναίου αρχιτέκτονα Δαίδαλου,

Η Μινωική Κρήτη - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός

Η Μινωική Κρήτη - Ενότητα 9 - Ο Μινωικός πολιτισμός
Στο πρώτο μάθημα, του ένατου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η Μινωική Κρήτη", θα μάθουμε για τον δεύτερο μεγάλο πολιτισμό, τον Μινωικό, που γεννήθηκε στην

Η τέχνη των Κυκλαδιτών - Ενότητα 8 - Ο Κυκλαδικός πολιτισμός

Η τέχνη των Κυκλαδιτών - Ενότητα 8 - Ο Κυκλαδικός πολιτισμός
Στο δεύτερο μάθημα, του όγδοου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η τέχνη των Κυκλαδιτών", θα μάθουμε για τους Κυκλαδίτες και τις τέχνες που ανάπτυξαν, κυρίως

Η ζωή των Κυκλαδιτών - Ενότητα 8 - Ο Κυκλαδικός πολιτισμός

Η ζωή των Κυκλαδιτών - Ενότητα 8 - Ο Κυκλαδικός πολιτισμός
Στο πρώτο μάθημα, του όγδοου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η ζωή των Κυκλαδιτών", θα μάθουμε για τη ζωή των κατοίκων σε αυτά τα νησιά του κεντρικού

Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα - Ενότητα 7 - Η εποχή του λίθου

Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα - Ενότητα 7 - η εποχή του λίθου
Στο τρίτο μάθημα, του έβδομου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα", θα μάθουμε για τους νεολιθικούς οικισμούς στην Ελλάδα,

Νεολιθική εποχή - Ενότητα 7 - Η εποχή του λίθου

Νεολιθική εποχή - Ενότητα 7 - η εποχή του λίθου
Στο δεύτερο μάθημα, του έβδομου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Νεολιθική εποχή - Όταν ο άνθρωπος έγινε γεωργός και κτηνοτρόφος", θα μάθουμε για την

Παλαιολιθική εποχή - Ενότητα 7 - Η εποχή του λίθου

Παλαιολιθική εποχή - Ενότητα 7 - η εποχή του λίθου
Στο πρώτο μάθημα, του έβδομου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Παλαιολιθική εποχή", θα μάθουμε για την ζωή των προϊστορικών ανθρώπων και πιο

Ενότητα 7 -Εισαγωγή - Η εποχή του Λίθου

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Εισαγωγή - Ενότητα 7 - η εποχή του λίθου
Τα πολύ παλιά χρόνια οι άνθρωποι δεν ήξεραν να γράφουν. Γι’ αυτό δεν άφησαν κανένα γραπτό που να μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή τους. Μας άφησαν όμως τα εργαλεία τους και τα όπλα τους.

Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες - Ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Στο έκτο μάθημα, του έκτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες", θα μάθουμε πως αντιμετωπίζει ο Οδυσσέας τους μνηστήρες και πως

Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη - Ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Στο πέμπτο μάθημα, του έκτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη", θα μάθουμε τι έκανε ο Οδυσσέας από την ώρα που έφτασε στην Ιθάκη, με ποιους

Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη - Ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Στο τρίτο μάθημα, του έκτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Στον Άδη, στις Σειρήνες, στη Σκύλλα και στη Χάρυβδη", θα μάθουμε για τις τρεις επόμενες περιπέτειες που

Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης - Ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Στο δεύτερο μάθημα, του έκτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Στον Αίολο, στους Λαιστρυγόνες και στο νησί της Κίρκης", θα μάθουμε για τις τρεις

Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες - Ενότητα 6 - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες
Στο πρώτο μάθημα, του έκτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Στους Κίκονες, στους Λωτοφάγους και στους Κύκλωπες", θα μάθουμε τι συνέβη, από την ώρα που

Ενότητα 6 - Εισαγωγή - Οι περιπέτειες του Οδυσσέα

Ιστορία Γ' Δημοτικού - Εισαγωγή - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Αφού έπεσε η πόλη του Πρίαμου και τέλειωσε ο δεκάχρονος Τρωικός πόλεμος, ξεκίνησαν τα πλοία των Αχαιών, για να γυρίσουν στην πατρίδα. Όμως, οι θεοί του Ολύμπου ήτανε θυμωμένοι, γιατί μέσα στην Τροία οι Αχαιοί έκαψαν τους ναούς τους.
Γι’ αυτό τους έστειλαν ανέμους δυνατούς κι άγρια θαλασσοταραχή, για να δυσκολέψουν το ταξίδι τους. Όλοι όμως γύρισαν γρήγορα στα σπίτια τους. Μόνο ο Οδυσσέας, ο πολυμήχανος βασιλιάς απ’ την Ιθάκη, περιπλανήθηκε δέκα ολόκληρα χρόνια σε θάλασσες και σε χώρες μακρινές και πέρασε πολλές ταλαιπωρίες, ώσπου να φτάσει στην Ιθάκη, την πατρίδα του. Τις περιπέτειες του Οδυσσέα μέχρι την επιστροφή του στην Ιθάκη μάς τις λέει ο Όμηρος στο έργο του «Οδύσσεια».


Ιστορία Γ' Δημοτικού - Εισαγωγή - Ενότητα 6 - οι περιπέτειες του Οδυσσέα


Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας - Ενότητα 5 - Ο Τρωικός πόλεμος

Στο όγδοο μάθημα, του πέμπτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο Δούρειος ίππος και η καταστροφή της Τροίας", θα μάθουμε πως κατάφεραν οι Αχαιοί, με

Το τέλος του Αχιλλέα - Ενότητα 5 - Ο Τρωικός πόλεμος

Το τέλος του Αχιλλέα - Ενότητα 5 - ο Τρωικός πόλεμος
Στο έβδομο μάθημα, του πέμπτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Το τέλος του Αχιλλέα", θα μάθουμε με ποιον τρόπο ο Πάρης κατάφερε να σκοτώσει τον

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα - Ενότητα 5 - Ο Τρωικός πόλεμος

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα - Ενότητα 5 - ο Τρωικός πόλεμος
Στο έκτο μάθημα, του πέμπτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα", θα μάθουμε για την επιστροφή του Αχιλλέα στο πεδίο της μάχης, για να

Ο θάνατος του Πάτροκλου - Ενότητα 5 - Ο Τρωικός πόλεμος

Ο θάνατος του Πάτροκλου - Ενότητα 5 - ο Τρωικός πόλεμος
Στο πέμπτο μάθημα, του πέμπτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο θάνατος του Πάτροκλου", θα μάθουμε για τον τις άκαρπες προσπάθειες των Αχαιών, να πείσουν

Ο θυμός του Αχιλλέα - Ενότητα 5 - Ο Τρωικός πόλεμος

Ο θυμός του Αχιλλέα - Ενότητα 5 - ο Τρωικός πόλεμος
Στο τέταρτο μάθημα, του πέμπτου κεφαλαίου, του βιβλίου της ιστορίας της Γ' Δημοτικού, με τίτλο "Ο θυμός του Αχιλλέα", θα μάθουμε για την άσχημη διαμάχη που είχαν, το δέκατο χρόνο της

Οι Δύο Εχθροί

Οι Δύο Εχθροί
Ένα διδακτικό παραμύθι του Αισώπου, που μας δείχνει πόσο άσχημο είναι να μισούν δυο άνθρωποι ο ένας τον άλλον. Μέσα στο παραμύθι βλέπουμε πως το μίσος τους είναι τόσο μεγάλο, που